Update bezwaarschrift werken Heerstraat - Koning Albertlaan

12 Augustus 2013

Om volledig op de hoogte te blijven van de gang van zaken in Neerpelt vragen wij alle verslagen van het schepencollege op. In één van de verslagen vonden wij de argumenten van het schepencollege om ons bezwaarschrift te verwerpen. U vindt ze in bijlage. Wij laten het aan de lezer over om te oordelen.