Vernieuwing van het marktplein: inspraak graag!

08 Februari 2016

Dat we op ons verzoekschrift omtrent meer participatie nul op het rekest kregen, legden we eerder al uit. De partijen van de Neerpeltse meerderheid, CD&V en sp.a, negeren hiermee een nieuw maatschappelijk gegeven: nl. dat van de mondige burger. In dossiers zoals de Oosterweelverbinding laten burgers zien dat ze meer in hun mars hebben dan als 'kiesvee' te worden behandeld. Tussen twee verkiezingen in worden ze meestal geacht zich koest te houden. Afwijkende meningen en voorstellen worden afgedaan als storend. Het gemeentebestuur zal onze bemerkingen ongetwijfeld counteren met de boodschap dat het participatie wel belangrijk vindt.  Het heeft hiervoor zelfs een extern bureau aangetrokken. Burgers hebben nu een platform om ideeën aan te brengen en die met hulp van de gemeentelijke participatieambtenaar verder uit te werken.

Prima. Laten we hier als burger zoveel mogelijk gebruik van maken!

Maar dit is geen burgerparticipatie in de beleidsvoering. Groen wil het bestuur korter bij de burger brengen om de lokale democratie te versterken. Dit kan bijvoorbeeld door ook bij belangrijke dossiers de burger te betrekken en wel vooraleer de beslissingen worden genomen. Het was en is gebruikelijk dat het schepencollege de beslissing neemt. Vervolgens wordt die ter stemming gebracht op de gemeenteraad. De uitslag van de stemming ligt bij voorbaat vast. En ja, dit is een vorm van democratie, maar dan een van de vorige eeuw.

Laten we het Marktplein als voorbeeld nemen. Volgens de meerderheid moet het centrum 'vergroenen' (klinkt alvast duurzaam). Hiervoor zal het Marktplein worden heringericht.

Groen Neerpelt roept het gemeentebestuur op om dit via het participatieplatform te laten gebeuren. Laat eerst de burgers met ideeën komen, werk voorstellen uit en laat de Neerpeltenaar mee beslissen over de herinrichting.

We hebben om deze reden een verzoekschrift  ingediend met de specifieke vraag de herinrichting van ons Marktplein participatief aan te pakken.