Verslag van de gemeenteraad 29 oktober 2012, wat niet wordt gecommuniceerd.

13 November 2012

Hoewel we geen 'vaste' zetel hebben weten te bemachtigen in de gemeenteraad, zullen we trachten geen enkele zitting te missen. Op 29 oktober vond de eerste zitting na de verkiezingen plaats (met nog de oude bezetting). In bijlage hebben wij de dagorde toegevoegd. Deze werd op alle punten goedgekeurd. Zowel in het Belang van Limburg als op Internetgazet kon U een verslag lezen over deze gemeenteraad. Maar niet alles wat er is gezegd, en wat inhoudelijk toch belangrijk is, vinden wij terug in de berichtgeving van deze media. Daarom zien wij het als onze plicht naar de burgers toe, om ook deze punten en eventuele bemerkingen van onzentwege , weer te geven. U gaat dit dan ook maandelijks kunnen lezen op onze website!

Schepen Hubert Franssen deed verslag als vertegenwoordiger bij Interenerga. Opmerkelijke uitspraak: 'We moeten opletten met het aantal installaties van zonnepanelen. Interenerga betaalt nu al 70 miljoen € aan groene-stroomcertificaten. Dit kan een bedreiging vormen voor de hoogte van het dividend dat de gemeente ontvangt". Wat wil de gemeente nu? Groene stroom of dividenden? Wij zijn in blijde verwachting van het klimaatplan van de gemeente, in het kader van het convenant van burgemeesters, en zijn benieuwd wat hierin de doorslag zal geven. Wat ons ook opviel: er kwam hierop geen enkele reactie van één van de gemeenteraadsleden. Bovendien hadden wij, Groen neerpelt, ook verwacht dat er een vraag zou komen over het tijdstip wanneer dat klimaatplan zou ingediend worden bij het convenant van burgemeesters. Niets hiervan!

Gemeenteraadslid Stijn Philippe (Open VLD) stelde vast dat de hoeveelheid aan communicatie van de gemeente via de gemeentelijke nieuwsbrieven, vlak voor de verkiezingen abnormaal hoog was. Dit was ons ook al opgevallen. Soms werd er echt verwezen naar het goede beleid van het bestuur. Dit kan best zijn, maar of een website van de gemeente moet dienen als verkiezingspropaganda? Dit lijkt ons niet echt democratisch te zijn.

Stijn Philippe merkte verder op dat wat hem betreft het het ergste is, dat dit als normaal wordt beschouwd door de meerderheidspartijen. Hij gaat dan ook een vergelijking maken tussen de jaren 2010-2011-2012. Benieuwd wat deze cijfers zullen zeggen.

Reactie van de meerderheid hierop: absolute stilte!

Het verslag van deze gemeenteraad zullen we hier ook publiceren van zodra die beschikbaar is op de website van de gemeente. Het verslag van juli is nog steeds niet beschikbaar (?).

 De Groen ploeg.