Verslag zwerfvuilactie

18 April 2013

Met velen hebben we vandaag de straten van Overpelt zwerfvuilvrij gemaakt. Enkele vaststellingen en opmerkingen:  1) Uit de vangst blijkt dat we graag bier en oppeppende dranken nuttigen. Laten we dit het komende jaar vooral op café doen. Zo dragen we ons steentje bij aan de lokale economie én daar wassen ze uw pint gewoon af als het glas leeg is.

 
2) Uit de vangst blijkt eveneens dat we al eens gra...ag de liefde bedrijven in de open lucht. Een enorme geruststelling te weten dat onze burgers zich beschermen tegen ziektes en ongewenste zwangerschappen. Misschien het komende jaar toch de overblijfselen van de hartstocht meenemen?
 
3) Tot slot blijkt er in de Hobosstraat een persoon te wonen met een gigantische dorst, welke gelest wordt in de vorm van halve liters Jupiler. Ik begrijp dat zulke hoeveelheden thuis moeilijk genuttigd kunnen worden zonder enige achterdocht te creëren. Daarom een warme oproep aan de huisgenoten: nergens beter dan thuis worden lief en leed intens gedeeld ...