Verslagen van de gemeenteraden van januari en december

11 Februari 2013

In bijlage de verslagen van de gemeenteraden van december en januari door een Groene bril. Sinds we de gemeenteraden bijwonen verbaast het ons steeds meer dat van enige vanuit de gemeenteraad geen sprake is. Alles wordt voorgekauwd en in een sneltrein afgehandeld. Vragen vanuit de oppositie worden steevast met de meest korte bewoordingen afgedaan met niet al te veel diepgang en respect.

transparantie

Een voorbeeld: op de vraag van de NV-a of de opbouw van de schuldenlast geen probleem zal vormen in de toekomst, krijgt ze het volgende antwoord:

"Iedereen weet dat wat er budgettair voorzien is, niet altijd gerealiseerd wordt!"

Misschien herinneren jullie je nog de uitspraak van een PS kopstuk eind jaren tachtig: "De staatsschuld is er vanzelf gekomen, ze zal wel vanzelf weggaan."  Qua niveau lijkt ons dit vergelijkbaar.

Een ander voorbeeld:

Op de vraag of 250.000 € voor een beginnende sportclub niet een beetje buitensporig kan genoemd worden, antwoordt de meerderheid: "Ja, dat is veel geld, maar nog altijd maar de helft van de totale kost."

? Moet er nog kunstgras zijn!

De burger verdient het om met meer respect behandeld te worden. Waarom geen infoavond organiseren vooraleer een beslissing wordt genomen van die omvang? Het is toch met het geld van de burger dat een dergelijk project wordt betaald? Het zou het draagvlak voor dergelijke initiatieven enkel verhogen. Ook al heb je de meerderheid, laat de burger die dat wenst, zijn mening uiten.