Vraag naar een krachtig solidair beleid

25 Juni 2018

Vraag naar een krachtig solidair beleid

De naderende verkiezingen worden door het middenveld aangegrepen om invloed uit te oefenen op de programma's van de politieke partijen. Zo nodigden de Peltse adviesraden voor ontwikkelingssamenwerking de partijen uit voor de voorstelling van hun memorandum 'Een lokale mondiale bril. Een uitnodiging en uitdaging voor een duurzaam en solidair beleid voor de gemeente Pelt '. Zij vragen voor de komende legislatuur een sterk beleid op vlak van een mondiale solidariteit waarin duurzaamheid een belangrijk aandachtspunt is. De klimaatopwarming treft immers in eerste instantie het armste deel van de wereldbevolking. Armoede versterkt door de gevolgen van de klimaatproblematiek zijn de belangrijkste oorzaken voor de wil tot migratie. Wat doe je als je geen enkele toekomst voor je kinderen ziet in de regio waar je geboren bent? Het spreekt voor zich dat het memorandum in grote mate aansluit bij de ideologische basis van een ecologische partij: sociale bekommernis in een duurzame wereld met oog voor een gezond leefmilieu. Of alle Peltse partijen dit hoog op de agenda hebben staan, is nog maar af te wachten gelet op de aan-, of beter gezegd afwezigheid, van sommige partijen. Jammer...