Stop de plannen voor zandwinning in Kaulille!

12 Januari 2021

Stop de plannen voor zandwinning in Kaulille!

Ruim 136 ha bos wordt bedreigd door de plannen voor zandontginning in buurgemeente Bocholt.  In een persbericht hebben we opgeroepen tot het invullen van een bezwaar via de website. Via deze link vind u het volledig persbericht.  “Het gaat in de eerste plaats om de bossen van de vroegere buskruitfabriek PRB, in de volksmond bekend als ‘de Poeier’, langs het kanaal," zegt Hans Proost, gemeenteraadslid voor Groen. "Maar daar blijft het niet bij. Ook meer westelijk, richting Sint-Huibrechts-Lille, zal er een groot stuk bos aan moeten geloven. De geplande uitbreiding van de bestaande plas daar, aan de Achterste Hostie, grenst aan onze gemeente.”“De maatschappelijke impact van dit project overstijgt de gemeentelijke grenzen en belangt elk van ons aan”, vervolgt Proost. “Het gaat dan niet alleen om de natuurwaarde van het gebied, maar ook om de negatieve effecten op de grondwaterstand en op de opvang van CO2 en fijn stof. Dit project staat haaks op het huidige klimaat- en milieubewustzijn en hoort thuis in de vorige eeuw! Bovendien zal het heel wat extra zwaar verkeer met zich meebrengen. Dat zullen we ook in Pelt, en dan in de eerste plaats in Sint-Huibrechts-Lille, geweten hebben.”Bezwaar indienen kan nog tot 17 januari via deze link. Op de luchtfoto zijn de vier deelplangebieden van het zandontginningsplan zichtbaar. Voor meer informatie verwijzen we ook naar de website PlanPRBeter.