Aanpassing begroting 2012. Update

28 November 2012

Zoals beloofd publiceren we elke aanpassing van de begroting door middel van samenvattende tabellen. Op de gemeenteraad van oktober zijn de budgetwijzigingen 4 en 5 goedgekeurd. In bijlage de tabellen. Er is een extra overschot van 291.000 €. Vooral de personeelskosten zijn lager dan oorspronkelijk begroot. Voor het overige zijn er heel wat plussen en minnen. Wel opmerkelijk: elk jaar begroot de gemeente 65.000 € voor het

"pleintjesplan". Het was de bedoeling om per jaar 5 pleintjes te verfraaien en zodoende op 6 jaar tijd 30 pleintjes aan te pakken. Elk jaar wordt dit  bedrag verlaagd in de loop van het jaar . Er zijn dan ook maar een 5 tal pleintjes daadwerkelijk aangepast.

We zijn nu in blijde verwachting van de begroting van 2013 en de drie volgende jaren. Het spreekt voor zich dat we weer een samenvatting zullen publiceren van zodra we de beschikking hebben over het cijfermateriaal.