Omleidingsweg Neerpelt - The NeverEnding Story

23 Maart 2023

Omleidingsweg Neerpelt - The NeverEnding Story

Cd&v-Samen Pelt-bestuur draait  Peltenaar een rad voor de ogen: er is wél een omleidingsweg mogelijk  

Bescherming De Holen maakt omleiding Neerpelt weer onmogelijk. 

Deze krantenkoppen (HBvL 14-09-22 + HBvL 15-03-23) over de omleidingsweg in Neerpelt zijn een beetje misleidend. Er is namelijk wél een omleidingsweg mogelijk, zoals beide artikels overigens zelf vermelden. Al meerdere jaren liggen er alternatieven op tafel, zoals u op de kaart hierboven kan zien. Enkel de weg waar het gemeentebestuur al tientallen jaren aan vasthoudt, is niet mogelijk. Misschien vandaar de verwarring.

Recent was er de cultuurhistorische bescherming van De Holen, maar het is al 35 jaar duidelijk dat een omleidingsweg doorheen de Holen onmogelijk is. Het gebied is sinds ‘88 beschermd via de Europese vogelrichtlijn. Het werd ook opgenomen in het Vlaams Ecologisch Netwerk. Dat duidt de meest waardevolle natuur in Vlaanderen aan. De omleidingsweg die het cd&v-Samen Pelt-bestuur verkiest, werd al tweemaal verworpen in twee afzonderlijke Milieu Effecten Rapporten (1996 en 2008). In het laatste MER werden andere tracés voor de omleidingsweg naar voren geschoven, maar deze werden door het cd&v-Samen Pelt-bestuur nooit serieus in overweging genomen.

De mobiliteit in Pelt wordt niet gehypothekeerd door deze recente bescherming, maar door het halsstarrig vastklampen van het gemeentebestuur aan een weg doorheen de Holen waarvan het al decennia weet dat die niet mogelijk is. De bescherming van dat gebied nu gebruiken om de zelf-gecreëerde vertraging te verdoezelen is de Peltenaar een rad voor de ogen draaien.

Groen Pelt roept de gemeente dan ook nogmaals op eindelijk werk te maken van een omleidingsweg die wettelijk wél mogelijk is. Dit moet kaderen in een mobiliteitsplan waarbij ook de doortocht door Neerpelt centrum (Heerstraat en Kon. Albertlaan) eindelijk aangepakt wordt. Bijv. via  maatregelen om het doorgaand verkeer in deze straten te verkleinen en een veilig en comfortabel fietspad te voorzien. Een omleidingsweg alleen is immers geen garantie voor een leefbaar centrum.

Voor meer uitleg over de verschillende trajecten: klik hier

 

Naar aanleiding van dit stuk in de krant kan u hieronder het artikel lezen, dat in het najaar 2019 in ons huis-aan-huisblad verscheen. 

"Oh nee, niet weer!", horen we sommigen al denken. “Die omleidingsweg had er al lang moeten liggen.” En meestal horen we dan dat "de groenen" de schuldigen zijn voor het tegenhouden van die weg. Toch zijn het niet “de groenen” of de partij Groen die op het uitblijven van de omleiding rond Neerpelt moeten worden aangesproken. 

Het bestuur blijft vasthouden aan het noordelijk tracé doorheen het Europees beschermd natuurgebied de Holen. Een bescherming die de toenmalige Vlaamse overheid onder leiding van de CVP (CD&V) zelf heeft voorgedragen. Gevolg is dat een weg dwars door dit gebied niet mogelijk is. Bovenop de bescherming als Europese natuur is er de bescherming als cultuurhistorisch landschap. De wateringen in de Holen zijn zeldzame overblijfselen van ons agrarisch verleden die de Vlaamse overheid terecht wil bewaren. Hoog tijd dus voor ons gemeentebestuur om in te zien dat een omleidingsweg dwars door dit gebied niet meer kan! Toch werd eind augustus 2019 bekend dat er een nieuw onderzoek komt - het zoveelste op rij - met dit tracé als een van de opties. Hoe verzin je het…

Dat er een oplossing moet komen voor de Heerstraat en Kon. Albertlaan is duidelijk. Daarom pleit Groen voor het verkorte tracé (zie kaart). Dat is wettelijk mogelijk én houdt meer rekening met problemen zoals klimaat en behoud van open ruimten.

We zullen ook rekening moeten houden met de ontwikkeling van het verkeer op de Leopoldlaan. De concentratie van winkels daar zorgt voor extra verkeer. We hebben de indruk dat ons gemeentebestuur ervan uitgaat dat een omleidingsweg ook daarvoor een oplossing biedt, maar dat is veel te kort door de bocht. Een omleidingsweg alleen zal de leefbaarheid op de as Heerstraat-Leopoldlaan niet verzekeren. Alternatieven voor de auto moeten aangemoedigd worden. Veilig en comfortabel kunnen fietsen door Heerstraat en Koning Albertlaan, en een beter aanbod van het openbaar vervoer zijn daarbij een must!