Geluidsoverlast F35 - Groen roept op tot betrokkenheid en transparantie

06 September 2022

Geluidsoverlast F35 - Groen roept op tot betrokkenheid en transparantie

In Nederland aanpassingen gebeurd aan woningen en omgeving

Ongeruste Peltenaren namen contact op met Groen Pelt i.v.m. het mogelijke extra lawaai dat de F35 zal teweegbrengen. Na eigen onderzoek blijkt dat deze ongerustheid niet helemaal ongefundeerd is. In Nederland zijn er veel aanpassingen gebeurd aan woningen en omgeving om de effecten van de geluidsoverlast door de F35 te beperken. Men voorzag ook een uitgebreid meetnet om het geluid te monitoren.

Op vraag van Groen Pelt bevroeg Groen parlementslid Barbara Creemers de Belgisch minister van Defensie Dedonder hierover. Uit het antwoord van de minister blijkt dat de F35 vooral bij het opstijgen en het dalen luider kan zijn dan de F16In 2023 start Defensie met een theoretische geluidstudie, waarna er verder met alle betrokken partijen gecommuniceerd wordt. 

Groen Pelt is van mening dat:

- Pelt als buurgemeente betrokken moet worden bij de voorbereiding van de introductie van de F35 en actief moet nagaan welke impact dit heeft op haar bewoners. 

- de minister al vóór het afronden van de theoretische studie op basis van de gegevens uit Nederland rond de tafel moet gaan zitten met de omliggende gemeenten, zodat de gemeente reeds vanaf het prille begin volledige inzage heeft in dit dossier en zoveel als mogelijk kan wegen op maatregelen om de geluidsoverlast te beperken.

- de omwonenden van het vliegveld tijdig en transparant geïnformeerd moeten worden. 

Op de gemeenteraad van september 2022 deelden we onze bezorgdheid met het gemeentebestuur. We riepen hen op om dit dossier de aandacht te geven die het verdient. Via nationaal verkozenen of via het burgemeestersoverleg kan men druk uitoefenen op het ministerie van Defensie om tijdig in overleg te treden met de lokale gemeenten en in volle transparantie de meest recente data omtrent de verwachte overlast en de geplande geluidsbeperkende maatregelen te delen.