Begroting 2013, een overzicht.

14 Augustus 2013

De begroting van 2013 is nog opgemaakt door het vorige gemeentebestuur. De nieuwe accenten van de nieuwe bestuursgroep zullen pas merkbaar zijn in het nieuwe programma 2013-2018. Of er nieuwe accenten te vinden zullen zijn, valt af te wachten. De partijen in de meerderheid zijn dezelfde. In de komende maanden zal het nieuwe programma 2013-2018 bekend zijn. Misschien is het daarom goed om nog eens een licht te laten schijnen over de begroting van 2013 en het financieel beleidsplan 2013-2017. In het schema als bijlage toegevoegd wordt een overzicht gegeven van de onkosten (de gewone en de investeringen) en de opbrengsten. De

totale onkosten worden begroot op 18,45 miljoen €, de totale opbrengsten op 15,697 miljoen €. Het tekort voor het jaar 2013 bedraagt dus 2,753 miljoen €.

Dit tekort wordt aangevuld door overschotten uit voorgaande boekjaren, het overboeken uit het reservefonds ten bedrage van 600 duizend €. Daarnaast wordt een extra lening aangegaan bij een financiële instelling ten belope van 1,4 miljoen €.