De elf moedigen: steun ze!

03 December 2014

Dagvaarding aan de federale regaring en alle andere regeringen. Groen Neerpelt steunt de oproep van de elf bekende Vlamingen die hun nek uitsteken. Tegen nog steeds, helaas, de stroom in, roepen ze op tot actie. Een kwart eeuw geleden was dit nog ondenkbaar geweest. De zorg voor het milieu werd nog verengd tot de zorg voor de boompjes, de bijtjes  en de diertjes. In het politieke debat is deze perceptie nog maar al te vaak onterecht aanwezig. Maar het besef dat de economische weg die we ingeslagen zijn decennia geleden, weleens een doodlopende straat zou kunnen zijn, is niet meer weg te vlakken en wordt door meer en meer burgers op zijn minst aangevoeld of onderkend. Te veel emperische gegevens maken ons duidelijk dat de gevolgen ernstig (zullen) zijn, en asociaal. Het zijn immers de zwaksten die (als eersten) de rekening betalen.

De klimaatproblematiek is ernstig, zeer ernstig, maar vormt slechts een onderdeel van een bredere probleemstelling. Simpel gesteld: hoe slagen we erin een eeuwigdurende economische groei te realiseren die we blijkbaar nodig hebben om voor een grote (en groeiende) groep mensen een aanvaardbaar welvaartspeil te zorgen, op een klimaat- en milieuneutrale manier en in de wetenschap dat we op een eindige wereld leven? Fysici zullen met deze vraag niet veel moeite hebben. Het kan niet.

Moeten we nu depressief worden van deze analyse? Ja en nee. Ja, als we niets doen en ons voorhouden dat er geen alternatief is voor de verkeerde weg die we op een aantal vlakken zijn ingeslagen. Nee, als we samen gaan voor een ander pad, een ommezwaai, een positief alternatief.

Laten we dan ook  een signaal geven met zoveel mogelijk burgers dat het genoeg is geweest. Mooie plannen maken is één, ze uitvoeren en de doelstellingen echt halen, een ander. En neen, 'schone' lucht kopen valt hier niet onder, en neen, de productie uitbesteden aan het Oosten evenmin. De eerste is een gemakkelijkheidsoplossing waar Westerse regeringen, ook de onze, vaak voor kiezen (België heeft tussen 2008 en 2012 voor een bedrag van 162 miljoen euro aan schone lucht gekocht!). De tweede is het gevolg van de economische logica. We voeren met andere woorden de uitstoot van broeikasgassen uit.

Het mag ook duidelijk zijn dat België alleen het verschil niet kan maken, maar dan hebben we tenminste een voorbeeld gesteld. Misschien dat in de rest van de wereld de geesten ook zullen rijpen.

Onderteken dus als mede-eiser, of steun de groep van elf financieel. Het gaat hier immers over een leefbare wereld voor onze kinderen en de generaties erna. En hiermee zal de regering het volmondig eens zijn!

De link naar de website: http://klimaatzaak.eu/nl/