De mening van Groen over de gemeenteraad van 29 april

09 Mei 2013

De gemeenteraadszitting in Neerpelt, het blijft een apart gegeven. De agendapunten worden in een sneltreinvaart afgehandeld met hier en daar wat opmerkingen vanuit de oppositie. Wat werd er beslist en besproken: Ten eerste werd beslist een Vlaamse beslissing te bekrachtigen: indien je grof vuil laat ophalen, kost je dat nu 20 € per keer in plaats van 2,5 €.

Daarnaast stonden er verschillende punten in verband met grondafstand, erfdienstbaarheden en andere(n) op de agenda.

Belangrijker dan: de verkoop van percelen (Plataanstraat) aan CV Kempisch Tehuis. Hier zullen 13 sociale woningen worden gebouwd. De gemeente vermeldt in de 'Nota voor het publiek':

"Om tegemoet te komen aan één van de doelstellingen van het DGP (decreet grond- en pandenbeleid) om zoveel mogelijk mensen te huisvesten in kwaliteitsvolle en betaalbare woningen, moet het aanbod van sociale woningen vergroot worden en moeten er dus sociale huurwoningen, sociale koopwoningen en kavels voorzien worden." en

"Op deze locatie,...., is een mix van ouderenwoningen, aangepaste woningen, betaalbare kleine en grotere appartementen gewenst."

Prima! Betaalbaar wonen staat hoog op de prioriteitenlijst van Groen (zie b.v. ons programma voor de gemeenteraadsverkiezingen). De vraag is wel: hoe snel kunnen we de achterstand wegwerken? Er is immers een wachtlijst van ca. 130 mensen. Het aandeel van de sociale woningen in het totale woningenbestand in Vlaanderen moet volgens het DGP toenemen tot 10%. Neerpelt zit daar ver onder. En de wachtlijst dreigt alleen maar groter te worden door de economische crisis en de recentelijk opgetrokken inkomensgrens voor het verkrijgen van een sociale woning, waardoor meer Vlamingen in aanmerking komen voor een sociale woning.

Wij steunen deze beslissing van het gemeentebestuur volop, maar vragen ons af of ze kadert in een echte langetermijnvisie op betaalbaar wonen in onze gemeente.

We zitten dan wel niet in de gemeenteraad, maar als burger kunnen we deze vraag stellen tijdens onze infoavond in verband over dit thema ('betaalbaar wonen'). Deze avond zal doorgaan op 24 september 2013, in samenwerking met Groen Overpelt. Plaats en uur worden nog bekendgemaakt. Niemand minder dan Vlaams parlementslid Mieke Vogels zal de groene kijk op betaalbaar wonen komen toelichten. Hopelijk kan ze die avond in debat gaan met het gemeentebestuur. De uitnodiging werd in elk geval al verstuurd.

In de volgende punten werden benoemingen  voor enkele adviesraden goedgekeurd.

Twee belangrijke aandachtspunten:

In de GAMINA- raad (milieuraad) zal een lid van Groen, nl. Hilde Schuurmans zetelen als vertegenwoordiger van Natuurpunt.  Commentaar van Hilde: ze zullen weten dat ze een GAMINA-raad hebben!

En dan de sportraad. Wat blijkt, de hockeyclub is niet vertegenwoordigd omdat hockey nog niet opgenomen is in de lijst van sportclubs door de gemeente Neerpelt weerhouden om subsidies te verkrijgen en een afvaardiging in de sportraad te krijgen. Daarvoor moet een club een werking van minstens een jaar hebben. Volgens schepen Gielen zou de hockeyvereniging, als ze al weerhouden zou zijn, 'meer' subsidies kunnen krijgen. Heu? Nog meer dan de 250.000 € die de vereniging al kreeg voor één veld? Natuurlijk is sport enorm belangrijk en hebben sportclubs een belangrijke sociale rol te vervullen. Maar andere actoren in de maatschappij zijn dat ook, en die krijgen echt niet zoveel.

Wat werd er niet gezegd: Er werd door de minderheid niet gevraagd naar de stand van zaken in verband met de werken in de Heerstraat en de bezwaarschriften. Ook de meerderheid deed er het zwijgen toe. De werken aan de spoorweg zijn begonnen en het gerucht gaat de ronde dat de werken in het centrum in september beginnen. Je zou toch mogen verwachten dat er enige communicatie in de gemeenteraad over dit onderwerp zou komen. Niets is minder waar: geen woord.

Tenslotte willen we langs deze weg ook Sonja Paesen feliciteren met haar 3 volle legislaturen als gemeenteraadslid. Ze kreeg van de gemeente de titel van Eregemeenteraadslid.