Extra verkeer in de toekomst voor Grote Heide en Damsheide? Deel twee.

13 September 2012

Naar aanleiding van onze vraag naar de motivatie voor het verwerpen van ons bezwaarschrift, hebben wij inzage gekregen (zie eerder bericht). De motivatie was heel summier, er werd alleen verwezen naar een ander bezwaarschrift van de gemeente Hamont-Achel. Zij vroegen meer ruimte voor industrie dan voorzien! Het gemeentebestuur vroeg 20 ha extra ruimte.Het bezwaarschrift werd niet aanvaard gelet op het ontsluitingsprobleem (terecht, hoe kan het extra verkeer dit industrieterrein op een vlotte manier bereikenen) en het ruimtelijk draagvlak (?) . De provincie onderkent dus de problemen van de ontsluiting, maar verwerpt de consequenties. In de motivatie voor het verwerpen van ons bezwaarschrift werd niet ingegaan op de impact op de natuur en op ons tegenvoorstel. Groen Neerpelt had namelijk voorgesteld het gebied van de Grote Heide, naar Hamont-Achel en verder naar Bocholt aan te duiden als toeristisch gebied (in aansluiting op Lommel). Het bewaren van open ruimten met genoeg natuurlijke verbindingen kan een economische opportuniteit zijn in de vorm van een uitgebouwd ecotoerisme. Maar nogmaals, geen enkele verwijzing naar dit alles.

Bij ministrieel besluit dd. 23 juli 2012 keurde de Vlaamse minister van Ruimtelijke Ordening, Philippe Muyters, de 'Actualisatie Ruimtelijk Structuurplan provincie Limburg' goed.

Wat ons betreft, een gemiste kans om het roer om te gooien en te komen tot een duurzame politiek over de gemeentegrenzen heen.