Gezond verstand zegeviert!

07 Mei 2019

Gezond verstand zegeviert!

Tijdens de voorbije gemeenteraden vroegen we het schepencollege de mogelijkheid te onderzoeken om het prachtige park in het centrum van Sint-Huibrechts-Lille aan te kopen. Vandaag konden we in de pers vernemen dat de gemeente Pelt van plan is de tuin om te vormen tot een openbaar park. De gemeente zal een voorstel doen aan de eigenaar, projectontwikkelaar Maarten Vleugelaers.  Dit lijkt ons de beste oplossing. Zo wordt het beeld van het centrum niet verstoord en komt er een mooi groen park beschikbaar voor de inwoners.  De beslissing ligt ook volledig in de lijn van onze langetermijnvisie op vlak van de ruimtelijke ordening en mobiliteit. Extra bewoning moet immers ingeplant worden in de nabijheid van centra met een goede aansluiting op het openbaar vervoer.  Nu maar hopen dat er een goed compromis wordt gevonden tussen de gemeente en de eigenaar voor de aankoop van het park!