Betekenisloze ondertekening “Lokaal Energie- en Klimaatpact”

07 Oktober 2021

Betekenisloze ondertekening “Lokaal Energie- en Klimaatpact”

Geen extra inspanning, ondanks slechte cijfers.

Tijdens de gemeenteraad van 30 september was er weerom een pittige discussie tussen onze Groen-gemeenteraadsleden en het Peltse bestuur over de lokale klimaatmaatregelen. 

Aanleiding was ditmaal de ondertekening door de gemeente van het zogeheten “Lokaal Energie- en Klimaatpact” (LEKP). 

Dit pact, of contract, is een initiatief van de Vlaamse overheid.  Die wil de gemeenten aanzetten om meer voor het klimaat te doen.  De Vlaamse regering weet immers maar al te goed dat ze haar eigen klimaatdoelstellingen enkel gerealiseerd zal krijgen als de gemeenten en steden actief meewerken. 

Vandaar dat ze de gemeenten een flinke som geld aanbiedt, op voorwaarde dat ze dit pact ondertekenen.

Voor Pelt gaat het voor 2021 over minimum 111.000 euro; met zicht op een totaal extraatje van meer dan 250.000 euro tussen nu en 2024. 

De Vlaamse regering hoopt dat de gemeenten met deze bijkomende financiële middelen ook extra klimaatmaatregelen nemen. Maar ze verplicht de gemeenten die tekenen, en het geld incasseren, tot weinig.  

Pelt neemt geld aan maar doet er niets mee voor het klimaat.

Een aantal gemeenten begrijpt de bedoeling van deze extra subsidie en kondigden aan dat ze extra klimaatinspanningen gaan doen. Tot die groep behoort Pelt niet.  Pelt wil graag de extra centen, maar geeft aan niets bijkomend te gaan doen. 

Wat vraagt Groen?

Groen vroeg het gemeentebestuur om de klimaatproblematiek, en dit pact, ernstig te nemen.  En dit door bij de ondertekening van het pact twee zaken te doen:   

1. De 7 doelstellingen uit het pact overnemen in het lokaal klimaatactieplan van Pelt.

Deze zijn erg realistisch en vooral ook concreet.  Ze zijn een zinvolle uitbreiding van ons klimaatactieplan. 

2. De 10 concrete acties uit het pact toe voegen aan de lijst met acties in ons lokaal klimaatactieplan.

Het voordeel van deze bijkomende acties is dat ze zeer concreet, realistisch en wervend zijn.  Bijvoorbeeld per inwoner tegen 2030 een bijkomende boom planten: dus in Pelt tegen 2030 een goede 33.000 bomen planten.   

In onze ogen twee eenvoudige verzoeken en gezien de urgentie van de klimaatzaak, ook geen overbodige verzoeken.  Het antwoord van de bevoegde schepen was lang en uitgebreid; maar valt in één woord samen te vatten: “neen!”

Volgens het bestuur doen ze al genoeg en is Pelt een voorbeeldgemeente op het vlak van klimaatactie!      

 

Doen we al genoeg voor het klimaat in Pelt?

Tja.  Daar verschillen we dan ook van mening.   De officiële resultaten van Pelt op het vlak van CO2-reductie zijn ronduit ondermaats: voor de periode 2012-2020 was het engagement  om de uitstoot met 20% te doen dalen.  Het zijn er slechts 2,9% geworden. Dit zijn de laatste officiële gegevens van 2019. Iets wat we in een rapport trouwens voorspeld hebben voor Neerpelt.      

Dan maken we toch gewoon een nieuwe belofte?  Wie kijkt er nog naar het verleden? Pelt tekende dan maar de nieuwe Burgemeesterconvenant 2020 en ging het engagement aan om de uitstoot tegen 2030 met 40% te doen zakken.   En zo duwen we de verplichtingen maar steeds voor ons uit.       

Een kwestie van prioriteiten

We zeiden het de voorbije jaren herhaaldelijk, en we blijven het herhalen: voor dit Peltse bestuur is klimaatactie geen prioriteit.  Toch niet in de daden.  Ondanks de vele dure woorden waar dit bestuur overvloedig mee grossiert, over het belang van het klimaat, duurzaamheid, biodiversiteit, … u kent de riedel wel…  gebeurt er in realiteit gewoonweg erg weinig.

Hoeveel Peltenaren zouden vandaag 3 maatregelen kunnen opsommen die het gemeentebestuur al uitvoerde om iets concreets én substantieels voor het klimaat te doen? 

Groei, groei, groei

Wat dit gemeentebestuur vooral kenmerkt is de onstilbare honger naar ‘groei’. Meer bouwprojecten, grotere bouwprojecten, meer bewoners, meer winkels, …   

De schaduwzijde van deze doelloze groei zien we elke dag meer en meer: meer verkeersdrukte en -problemen, meer fijn stof, meer CO2-uitstoot, minder open ruimte, minder groen, meer kleine criminaliteit, een afschuwelijk lelijke ruimtelijke (wan)ordening, …

Het is allemaal een kwestie van keuzes en prioriteiten.