Groen vraagt gemeente bezwaar tegen bescherming de Holen in te trekken (17 oktober 2017)

11 December 2017

Groen vraagt het gemeentebestuur haar bezwaarschrift tegen de bescherming van de Holen als cultuurhistorisch landschap door de Vlaamse Overheid in te trekken. Dit naar aanleiding van de aankondiging door het Agentschap Wegen en Verkeer van de openbare aanbesteding van een onderzoek naar alternatieven voor de omleidingsweg.  "De Holen is in 1989 op initiatief van de toenmalige Vlaamse regering al beschermd als Europees natuurgebied", zegt voorzitter Koen Monsieurs. "Die bescherming maakt het al jarenlang heel moeilijk het gebied aan te tasten, laat staan er een weg dwars doorheen te trekken." "Al meer dan twintig jaar vecht het gemeentebestuur voor een oplossing die in feite niet haalbaar is. Met als gevolg stilstand in het dossier en in het centrum. Fijn stof, geluidshinder, slechte doorstroming van het verkeer, fietsonvriendelijke inrichting raken zo niet opgelost."

"We hebben de indruk dat het bezwaarschrift dient om het dossier (nogmaals) over de verkiezingen te tillen en dus een strategisch-politieke zet is. Laten we daarmee stoppen. Het is tijd voor een oplossing die past in het wettelijk kader en in een hedendaagse visie op duurzaamheid, leefbaarheid, open ruimtebeleid en, last but not least, de klimaatproblematiek. Groen pleit dan ook voor een omleidingsweg volgens een verkort tracé dat de Holen ontwijkt en past in een overkoepelende visie op duurzame mobiliteit in onze fusiegemeente."