Hoever staat het met onze verkiezingsbeloftes in Overpelt ?

11 Maart 2015

Het is ondertussen weer twee jaar geleden dat we met Groen voor de eerste maal een schepen ? Katrijn Conjaerts - en een OCMW raadslid ? Chris Habraken - mochten aanleveren in Overpelt.   Met nog een klein jaar te gaan voor Katrijn ? we hebben immers maar recht op een halve schepentermijn -  is het tijd voor een eerste evaluatie.   Zij is schepen van wonen, milieu en energie.  Katrijn, je bent nu 2 jaar schepen en hebt nog tot het einde van het jaar te gaan. Wat is volgens jou de balans van deze periode?

Het is nog wat vroeg om een eindbalans op te maken maar we kunnen uiteraard al eens een tussentijdse evaluatie bekijken.

De belangrijkste toetssteen hiervoor is ons verkiezingsprogramma: wat hebben we beloofd en hoever staan we vandaag.   

Zelf ben ik tevreden maar ik besef dat we ook in de komende 4 jaren als team nog flink de druk op de ketel moeten houden en ons moeten focussen op bijkomende concrete realisaties.

 

Welke concrete resultaten kan je voorleggen ? 

Laat me er alvast één toelichten in het kader van de bevoegdheid 'wonen': we  hadden beloofd om de kwaliteit van woningen op de private huurmarkt in Overpelt te verbeteren.   Dat is niet makkelijk want de Vlaamse overheid geeft de gemeenten weinig werkbare instrumenten.   We hebben daarom gekozen voor een nauwere opvolging en controle.  We zitten geregeld samen met een groep met o.a.  vertegenwoordigers van het OCMW,  van de dienst Ruimtelijke Ordening en de technisch controleur.  Tezamen hebben we een lijst opgesteld van woningen waarvan we bijvoorbeeld weten dat ze te hoge energiekosten hebben of waar er meer huurders wonen dan is toegestaan.  Indien de woningen ongeschikt verklaard kunnen worden, dan krijgen de eigenaars na 1 jaar een belastingheffing.  Tenminste, als ze niets doen om de situatie te verbeteren.  Dat bedrag wordt ieder jaar groter zodat de verhuurders toch vrij snel de gewenste verbeteringen aanbrengen.

Indien we de woning niet ongeschikt kunnen verklaren, bijvoorbeeld omdat we niet binnen mogen, dan proberen we via overleg met de eigenaars toch tot een goede oplossing te komen.   

 

Kwam je soms ook verkiezingsbeloften tegen die minder evident waren?

In ons programma stond in het kader van 'energie': 'we onderzoeken of we, bijvoorbeeld voor bepaalde groepen, de overblijvende rente kunnen bijpassen, zodat mensen een gratis lening kunnen krijgen om energie-investeringen te doen.'

Sneller gezegd dan gedaan!  Daar bestonden nog geen concrete voorbeelden van. Samen met enkele ambtenaren ben ik dan op zoek gegaan naar een manier om dit te verwezenlijken. Zo zijn we bij Stebo en Duwolim terecht gekomen. Ook zij hadden de vraag nog nooit gehad, maar ze waren meteen gewonnen voor het concept. Dankzij de inzet van onze ambtenaren en de externe partners kan elke Overpeltenaar vandaag van een renteloze lening genieten om energie-investeringen te doen in zijn of haar woning.