Infoavond: de meerwaarde van biovoeding

11 Juni 2015

Biovoeding echt wel beter! In het kader van de bioweek organiseerde Groen Neerpelt i.s.m. Bioshop Klimop een infoavond over de meerwaarde van biovoeding. Dat meer en meer mensen bezig zijn met gezond voedsel is een maatschappelijk gegeven. Vijfenveertig toehoorders vonden dan ook de weg naar De Wulp.biovoeding

Gastspreker was dokter Geert Verhelst. Zijn boodschap was klaar en duidelijk. Wie vandaag de dag nog beweert dat niet gezonder is, liegt of heeft geen weet van het grootste onderzoek tot nu toe, uitgevoerd in 2014 door de universiteit van Newcastle. De onderzoekers maakten een meta-analyse van alle gepuliceerde vergelijkende studies tussen biologisch geteelde gewassen en conventioneel geteelde gewassen. 

De uitkomst was zonneklaar:

Biovoeding bevat tussen de 20%-40% meer antioxidanten en de concentraties cadmium liggen veel lager omdat er geen gebruik wordt gemaakt van kunstmeststoffen. Er worden ook vier keer meer sporen van verdelgingsmiddelen aangetroffen in reguliere geteelde landbouwproducten (met 10 tot 100 maal hogere concentraties). 

Het hoge cijfer antioxidanten is te wijten aan het surplus aan de zogenaamde "secundaire plantstoffen" (hogere concentraties tussen de 18% en 69%). Deze stoffen zijn belangrijk in de strijd tegen kanker. Vooral de SALVESTROLEN spelen een belangrijke rol. We willen niet te techisch worden, maar het komt erop neer dat deze salvestrolen enkel in kankergezwellen een bepaald gen toxisch maken en zodus de kankercel vernietigen.

Biovoeding is met andere woorden echt gezonder en kan een rol spelen in de strijd tegen kanker.

Dokter Verhelst beklemtoonde ook dat biolandbouw niet alleen gezonder is, maar ook een antwoord kan bieden op bepaalde milieuvraagstukken. Er worden geen pesticiden gebruikt wat de biodiversiteit ten goede komt  (denk maar aan de bijensterfte). Daarnaast stoot de biolandbouw gemiddeld tussen de 32% tot 66% minder broeikasgassen uit (al naargelang de bron), is hij beter voor de bodemkwaliteit, voor de waterwegen en beter voor het dierenwelzijn.

De interessante avond werd afgesloten met een gezellige babbel. Drankjes en hapjes waren bio-logisch.