Laat je stem horen voor het beschermde dorpszicht van Sint-Huibrechts-Lille!

15 Februari 2019

Laat je stem horen voor het beschermde dorpszicht van Sint-Huibrechts-Lille!

Het grote bouwproject van projectontwikkelaar Veugelaers dat nu in Lille op tafel ligt, hoort niet thuis in het mooiste park van het dorp. De realisatie van dit project zou het karakter en uitzicht van het historisch teutendorp onherstelbaar aantasten. Teken daarom samen met ons de petitie van de Heemkundige Kring ter bescherming van het dorpszicht en de groene long van Lille. Op 31 januari overleed Johan Cordens, de bewoner van het vroegere huis Spaas in de Dorpsstraat (tegenwoordig Lille Dorp). Cordens was de eigenaar van het mooiste park van Lille (zie de luchtfoto). Diezelfde dag nog werden de bekende ‘gele affiches’ aangeplakt waaruit blijkt dat er een omgevingsvergunning en een bouwaanvraag zijn ingediend voor de bouw van 33 wooneenheden (1 blok van 15 en 1 van 18, met ondergrondse parkeergarage) in dit park, én voor de opdeling van de voormalige wasblekerij Spaas in 3 woningen. (Zie plan). "In het beschermingsbesluit van 10 juli 2014 is een gedeelte van de dorpskern van Sint-Huibrechts-Lille in Lille Dorp met de nummers 36, 34, 32 en 30 beschermd wegens de historische waarde van het dorpsgezicht," aldus François Joosten, voorzitter van de Liller Heemkundige Kring in de internetgazet. "Hierdoor is een verbinding ontstaan tussen de teutenwoning Tielen-Kerkhofs (later Spaas en Cordens), de wasblekerij en het teutenhuis Linders-Kerkhofs (later Spaas-Linders en oud-gemeentehuis). Deze monumenten zijn geïntegreerd in een landschappelijk waardevol ommuurd domein.” Jammer genoeg werd het prachtige park van Cordens niet opgenomen in het beschermingsbesluit, wat doet vermoeden dat er toen al plannen waren om er ooit een bouwproject te realiseren, en dat die plannen bij de gemeente bekend waren. De Heemkundige Kring van Lille schreef toen: "De prachtige achterliggende tuin aan het huis Cordens is niet langer in het voorstel opgenomen, wat de deur open zet naar (…) verstedelijking van de Lilse dorpskern. Bouwprojecten, dus, in plaats van dat prachtige park." Het is nu afwachten wat het openbaar onderzoek zal opleveren, en hoe het gemeentebestuur daarop zal reageren. Maar het staat vast dat dit bouwproject in het park een zware ingreep zou zijn, die het karakter en de eigenheid van Lille als (teuten)dorp zou aantasten. Daarom lanceerde de Heemkundige Kring van SHLille een petitie tegen deze bouwplannen. Groen roept op deze massaal te tekenen.