Laatste update begroting voor 2012, een tipje van de sluier voor de begroting 2013 en de volgende jaren.

05 Februari 2013

Eind december werd een laatste aanpassing goedgekeurd door de gemeenteraad van de begroting 2012. Het te financieren tekort op de totale begroting werd tijdens de laatste twee bijstellingen verlaagd met 632.000 €. Het staat altijd netjes om in een verkiezingsjaar wat extra investeringen op te nemen. Zoals de burgemeester zelf in zijn voorwoord schreef in het laatste gemeenteblad, perceptie is belangrijk. Het blijft wel een feit dat in het verkiezingsjaar voor een slordige 2,5 miljoen € aan overschotten van voorgaande jaren werd gebruikt. Het zal voorwaar toeval zijn.

Daarnaast moeten we vaststellen dat naast de gebruikte overschotten het tekort werd gefinancierd door een externe lening van 1,6 miljoen € (opname 2013).

De reserves echter worden niet verlaagd met 150.000 € zoals oorspronkelijk begroot, maar verhoogd met 140.000 €.

Een eerste blik op de begroting van 2013 leert ons dat het tekort verder blijft toenemen en dat ondanks de verkoop van bouwgronden, een extra lening bij de bank nodig zal zijn van 1,4 miljoen €. Ook zal het reservefonds worden aangesproken voor een bedrag van 600.000 €.

De verkoop van bouwgronden en industrieterreinen zou 3,2 miljoen € moeten opbrengen. Samengevat betekent dit dat het tekort aanzienlijk zal zijn wat betreft de gewone uitgaven en de investeringen. Of de gemeente dan echt moet investeren in een kunstgrasveld van 250.000 €? Aan de lezer om dit te beoordelen.

In de komende weken publiceren wij een dossier 'Begroting 2013' met overzichten en dieptecommentaar. Het moet niet altijd de perceptie zijn die ons leidt.