Oud maar niet out

29 April 2011

Mensen worden dankzij onze welvaartsmaatschappij alsmaar ouder en de groep senioren die zorg nodig heeft, groter. Gelukkig hebben de inwoners van Overpelt een respectabel aantal serviceflats en rustoordbedden ter beschikking. Maar als de nood het hoogst is, is de redding niet altijd nabij. Ook rustoorden kennen wachtlijsten. Rustoorden en serviceflats zijn de zwaarste en duurste vorm van seniorenzorg. Groen! wil mensen de kans geven zo lang mogelijk zelfstandig in hun eigen huis en buurt te wonen. Dit kan als we met zijn allen op zoek gaan naar andere vormen van thuiszorg. Bij dit zoeken moeten we het netwerk van oma of opa maximaal betrekken.Dikwijls vinden we oplossingen dicht bij de mensen, in hun eigen vrienden- en kenissenkring. Om lang in je eigen buurt te kunnen blijven wonen, is een minimum aan diensten in de onmiddellijke omgeving namelijk erg belangrijk.

Voldoende plaatsen in een rustoord of serviceflat zijn nodig. We zullen echter ook moeten gaan zoeken naar manieren om oudere bewoners zolang mogelijk in hun eigen woning te laten leven. Hier zullen we creatief met alle betrokkenen moeten zoeken naar nieuwe manieren van wonen, hulp en ondersteuning. Premies voor kangoeroewonen (woonvorm waarbij verschillende generaties onder één dak leven) kunnen helpen.

Betaalbare seniorenflats en voldoende diensten en winkels in de verschillende dorpskernen of buurten garanderen een hoge levenskwaliteit van senioren en bejaarden.

Wij willen dat de senioren zich thuis blijven voelen in onze gemeente en willen samen met hen zoeken hoe zij op hun manier blijven bijdragen aan ons samenleven.

Laten we daar met zijn allen werk van maken!