Overpelt, dorp of stad?

24 Maart 2016

Overpelt, dorp of stad? Er wordt veel gebouwd in ons dorp, dat zien we allemaal. Maar waar en wat er gebouwd wordt, dat hebben we als gemeente soms zelf in de hand. Daarom moeten we bij dezen nog eens aan de alarmbel trekken. Wij vinden dat de gebieden die volledig ingesloten liggen door andere gebouwen, als eerste moeten aangewend worden om nieuwe bouwgronden te ontwikkelen, en dus niet de open ruimtes om zo een natte droom voor projectontwikkelaars te creëren. En met dat probleem zouden we binnenkort wel eens geconfronteerd kunnen worden. Wat staat er te gebeuren? Op dit ogenblik loopt er een procedure genaamd "Provinciaal RUP Afbakening Kleinstedelijk Gebied Neerpelt-Overpelt". Ook staat er momenteel in het plan-MER dat de weilanden gelegen achter de Willem II-straat woongebied zullen worden. Dit zou betekenen dat er 290-406 nieuwe woningen bijkomen! Dat is geen nieuwe wijk meer, maar een volledig nieuw dorpsdeel. Waarom is dit een probleem? Deze woningen zullen veel gezinnen opvangen. Gezinnen met kinderen. En uiteraard hebben die kinderen opvang nodig. Daar kampen we nu al met het probleem van wachtlijsten. En die kinderen moeten ook naar school kunnen. Zonder die bijkomende woningen moeten we in Overpelt sowieso al over vier jaar 343 extra plaatsen voorzien in het basisonderwijs. Het wordt een enorme uitdaging om tentjes aan de schoolpoort te vermijden. Dit brengt ook extra wagens met zich mee. Men verwacht 1.111 extra verplaatsingen. Die auto's zullen de Ringlaan en de Lindelsebaan nog meer doen dichtslibben. Momenteel worden de gronden grotendeels gebruikt door landbouwers. Voor hen zal ook een oplossing gezocht moeten worden. Tot slot staat een groot deel van de gronden bekend als signaalgebied voor integraal waterbeleid. Dat betekent dat het belangrijk is als waterconserveringsgebied om de verdroging tegen te gaan. Kelders zullen er bijvoorbeeld niet gebouwd mogen worden. Wat stellen wij voor? Volgens de meest recente gegevens is er op middellange termijn slechts een behoefte aan 118 bijkomende woningen. Dit zou perfect kunnen gerealiseerd worden in het gebied Haspershoven-Zuid. Daar zouden nog 200-250 woningen gebouwd kunnen worden. Wij vinden dit een veel betere keuze omdat dit gebied reeds grotendeels woongebied is en het ligt volledig omsloten door bebouwing. Op deze manier versterken we de twee dorpskernen én zorgen we ervoor dat we de kostbare open ruimte voor iedereen behouden. Laat ons het landelijk karakter van Overpelt beschermen, en geen wildgroei stimuleren van ondoordachte projectontwikkeling.