Stelling 1 meerjarenplan: "De belastingen gaan niet omhoog" vs "een indirecte belastingverhoging van minimaal € 70,84"

28 December 2013

Titel in het Belang van Limburg: "Gemeente Neerpelt verhoogt de belastingen niet". Ook op de website van de gemeente is het gemeentebestuur fier te melden dat de belastingsdruk op hetzelfde peil blijft. Klopt dit? Het klopt inderdaad dat de basistarieven niet omhoog gaan. Het lijkt ons niet meer dan normaal om je belofte niet te breken. De meerderheidspartijen hadden immers beloofd om de belastingen niet te verhogen.

Maar, de meerderheid geeft zelf wel aan dat er een "kleine" verschuiving is naar de vervuilende burger. (Let op: verschuiving).

Tot 2013 betaalde de gemeente Neerpelt een bijdrage voor de afvalophaling aan Limburg.net. In 2013 was er een bedrag voorzien van € 895.000. De gemeente Neerpelt zal dus ten minste  4,8 miljoen besparen voor de periode van het meerjarenplan (2014-2019).

Limburg.net zal de bijdrage nu rechtstreeks innen bij de burger. Voor een alleenstgaande zal dit minimaal € 110,84 kosten op jaarbasis  (een basiskost van € 92,09 + een persoonskost van € 18,75). Voor een tweepersoonsgezin wordt deze persoonskost € 25, voor een driepersoonsgezin € 31,25 euro en € 37,50 euro voor een vierpersoonsgezin (en zo verder). Trekken we hier de € 40 dienstenbelasting vanaf, want die wordt afgeschaft, dan betaal je netto nog steeds minimaal € 70,84 meer dan voorheen. Er zijn sociale correcties voorzien en als je meer afval hebt, zal je meer betalen.

In onze ogen is dit een indirecte belastingsverhoging. Of de burger belastingen betaalt aan de gemeente, Limburg, Vlaanderen, België of Europa of aan één of andere intercommunale, maakt op zich niet uit. Hij betaalt zelf een hogere bijdrage voor een publieke dienstverlening in vergelijking met het vorige jaar.  Over een periode van zes jaar zal dit een indirecte belastingsverhoging betekenen van tenmiste € 2,8 miljoen (ca. 6.500 gezinnen x € 70,84 x 6).

Hiermee verbreken de meerderheidspartijen in feite hun verkiezingsbelofte.

De meerderheid geeft dit zelf al een beetje toe zonder de impact te vermelden. We kunnen concluderen dat de eerste stelling van het gemeentebestuur in theorie klopt, maar in de praktijk niet. Een modaal gezin zal voor dezelfde dienstverlening per jaar tenminste € 70,84 meer betalen.

Het gemeentebestuur rechtvaardigt dit door te stellen dat de vervuiler/gebruiker betaalt en dat dit in het kader van duurzaamheid moet gezien worden.

Maar klopt dit ook ?

Stelling 2 : Is het juist dat deze belastingsverhoging kan gezien worden in het kader van duurzaamheid; het principe dat de vervuiler betaalt? Volgende week komen wij hierop terug.