Tien klimaatacties die werken

01 September 2019

Tien klimaatacties die werken

De gevolgen van de ongebreidelde uitstoot van broeikasgassen sinds het begin van de industriële revolutie worden steeds zichtbaarder. Bosbranden en extreme weeromstandigheden zoals overstromingen zijn maar een paar voorbeelden die de laatste maanden het nieuws overheersen. Het klimaat is een complex gegeven. Andere factoren hebben er ook invloed op. Maar dat de mens deze klimaatverandering (het klimaat fluctueert al sinds het ontstaan van onze planeet) heeft veroorzaakt, staat voor de meeste wetenschappers als een paal boven water. Ze waarschuwen al decennia voor deze gevolgen voor het milieu waarin de mens moet (over)leven. Wat kunnen we doen? Wat we in ieder geval niet moeten doen is elkaar met de vinger wijzen. Iedereen kan zijn steentje bijdragen. Op 11 september organiseert de bibliotheek een lezing over dit thema: 'Tien klimaatacties die werken.' Voor meer informatie: zie bericht internetgazet. Maar wat te denken van deze zin in het artikel: "En hoe breng je de klimaatkwestie ter sprake zonder meteen weggezet te worden als ‘groene’?" Het zelfstandig naamwoord 'groene' lijkt geëvolueerd te zijn naar een scheldnaam. Bizar toch.